Có 1 kết quả:

tīng de dǒng ㄊㄧㄥ ㄉㄨㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to understand (by hearing)
(2) to catch (what sb says)