Có 1 kết quả:

tīng xì

1/1

tīng xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to attend an opera
(2) to see an opera