Có 1 kết quả:

tīng fáng

1/1

tīng fáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to eavesdrop outside bridal bedchamber (folk custom)