Có 1 kết quả:

tīng shū

1/1

tīng shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to listen to stories
(2) to listen to performance of 說書|说书 storytelling