Có 1 kết quả:

tīng huì ㄊㄧㄥ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to attend a meeting (and hear what is discussed)