Có 1 kết quả:

tīng chuāng ㄊㄧㄥ ㄔㄨㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to eavesdrop outside bridal bedchamber (folk custom)

Một số bài thơ có sử dụng