Có 1 kết quả:

tīng chuāng

1/1

tīng chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to eavesdrop outside bridal bedchamber (folk custom)

Một số bài thơ có sử dụng