Có 1 kết quả:

tīng nì le

1/1

tīng nì le

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fed up of hearing