Có 1 kết quả:

tīng jiàn

1/1

tīng jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hear