Có 1 kết quả:

tīng jué

1/1

tīng jué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sense of hearing