Có 1 kết quả:

tīng sòng

1/1

tīng sòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hear litigation (in a law court)
(2) to hear a case