Có 1 kết quả:

tīng zhěn qì

1/1

tīng zhěn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stethoscope