Có 1 kết quả:

tīng huà

1/1

tīng huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to do what one is told
(2) obedient