Có 1 kết quả:

tīng huà tīng shēng , luó gǔ tīng yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to understand the unspoken implications (idiom)