Có 1 kết quả:

tīng shuō

1/1

tīng shuō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hear (sth said)
(2) one hears (that)
(3) hearsay
(4) listening and speaking

Một số bài thơ có sử dụng