Có 1 kết quả:

tīng kè

1/1

tīng kè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to attend a class
(2) to go to a lecture