Có 1 kết quả:

tīng jiǎng

1/1

tīng jiǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to attend a lecture
(2) to listen to a talk