Có 1 kết quả:

tīng zhèng huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(legislative) hearing