Có 1 kết quả:

tīng qi lai

1/1

tīng qi lai

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to sound like