Có 1 kết quả:

tīng cuò

1/1

tīng cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to mishear