Có 1 kết quả:

tīng suí ㄊㄧㄥ ㄙㄨㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to obey
(2) to allow