Có 1 kết quả:

tīng fēng jiù shì yǔ ㄊㄧㄥ ㄈㄥ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to believe in the rain on hearing the wind (idiom)
(2) to believe rumors
(3) to be credulous