Có 1 kết quả:

tīng gǔ

1/1

tīng gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ossicles (in the middle ear)
(2) also written 聽小骨|听小骨