Có 1 kết quả:

tīng gǔ liàn ㄊㄧㄥ ㄍㄨˇ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

chain of ossicles (in the middle ear)