Có 1 kết quả:

Sù níng xiàn ㄙㄨˋ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Suning county in Cangzhou 滄州|沧州[Cang1 zhou1], Hebei