Có 1 kết quả:

Sù běi xiàn

1/1

Sù běi xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Subei Mongol autonomous county in Jiuquan 酒泉, Gansu