Có 1 kết quả:

Sù nán Yù gù zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Su'nan Yuguzu autonomous county in Gansu