Có 1 kết quả:

Sù zhōu

1/1

Sù zhōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Suzhou district of Jiuquan City 酒泉市, Gansu