Có 1 kết quả:

sù jìng

1/1

sù jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) respectful
(2) deferential