Có 1 kết quả:

sù rán

1/1

sù rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) respectful
(2) solemn
(3) awed

Một số bài thơ có sử dụng