Có 1 kết quả:

sù lì

1/1

sù lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

standing tall and majestic (of physical object such as trees)