Có 1 kết quả:

sù jìng

1/1

sù jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silence
(2) solemnly silent
(3) peaceful
(4) to pacify