Có 1 kết quả:

Zhào qìng

1/1

Zhào qìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zhaoqing prefecture level city in Guangdong province 廣東省|广东省[Guang3 dong1 sheng3] in south China

Một số bài thơ có sử dụng