Có 1 kết quả:

Zhào yuán xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhaoyuan county in Daqing 大慶|大庆[Da4 qing4], Heilongjiang