Có 1 kết quả:

ròu dīng

1/1

ròu dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diced meat