Có 1 kết quả:

ròu chuí mài jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-wattled lapwing (Vanellus indicus)