Có 1 kết quả:

ròu tāng miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

noodles in meat soup