Có 1 kết quả:

ròu pí

1/1

ròu pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pork skin