Có 1 kết quả:

ròu gēng

1/1

ròu gēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stew
(2) bouillon