Có 1 kết quả:

ròu zú hù

1/1

ròu zú hù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) flesh-footed shearwater (Puffinus carneipes)