Có 1 kết quả:

dù qí yǎn

1/1

dù qí yǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) navel
(2) belly button