Có 1 kết quả:

dù nǎn

1/1

dù nǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

belly