Có 1 kết quả:

gāng mén

1/1

gāng mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

anus