Có 1 kết quả:

gāng mén ㄍㄤ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

anus