Có 1 kết quả:

gāng mén zhí cháng ㄍㄤ ㄇㄣˊ ㄓˊ ㄔㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

rectum (anatomy)