Có 1 kết quả:

gāng mén zhí cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

rectum (anatomy)