Có 1 kết quả:

gān xī chóng

1/1

gān xī chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

liver fluke