Có 1 kết quả:

gān nǎo tú dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to offer one's life in sacrifice