Có 1 kết quả:

cháng yī

1/1

cháng yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sausage casing