Có 1 kết quả:

gǔ lì

1/1

gǔ lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shake like an aspen
(2) to shiver with fear (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng