Có 1 kết quả:

gǔ běn jīn bǐ lǜ ㄍㄨˇ ㄅㄣˇ ㄐㄧㄣ ㄅㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

equity ratio