Có 1 kết quả:

gǔ dōng dà huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

general shareholders' meeting